UCB България

UCB_LOGO_TAG_C_RGB_v
Информация за компанията:

UCB България е част от групата компании на UCB: глобална биофармацевтична компания с амбиция да промени живота на хората живеещи с тежки заболявания, давайки им възможност да водят възможно най-пълноценен живот – свободен от предизвикателствата и несигурността на заболяването си. Този ангажимент намира отражение в нашата научноизследователска и развойна дейност в областите неврология, имунология и други, където нашият опит, иновации и амбиции са в съответствие с все още неудовлетворените нужди на пациентите. 

Бизнесът на UCB е значим и е на 3-то място сред водещите белгийски компании по пазарна капитализация към декември 2022 г.*, като общите приходи на компанията за 2022 г. достигат 5.5 милиарда евро. Зад този успех стоят приблизително 8,700 служители – от централата ни в Белгия и в почти 40 държави по света. 

* Източник: EURONEXT

Данни за компанията

Година на основаване: 2001
Брой служители: 9
Ключови инвестиции от създаването си в България: От присъствието си в страната, животът на >1 милион български пациенти е повлиян от продуктите на UCB, като ~70 хиляди са средногодишно лекуваните пациенти през 2022 г.**. >3.3 милиона евро са инвестирани в локална научноизследователска и развойна дейност и >1 милион евро инвестиции в обучение и подкрепа на здравни специалисти и пациентски организации за периода 2017-2021 г.# Лекарствени продукти на UCB за >15 милиона евро са реализирани на българския пазар през 2022 г.** ** Източник: IQVIA # Източник: http://www.transparencybg.org/
Телефон: +359 (2) 962 30 49
Eлектронна поща: Office.Bulgaria@ucb.com
Адрес: София 1407, ул. Сребърна 2Б, етаж 9, офис 8Б

Споделете тази страница