The Business Institute

the-business-institute-logo
Информация за компанията:

The Business Institute е катализатор на бизнес умения 

С обучения чрез преживяване предизвикваме потенциала на участниците за високи професионални скокове и инициативи за позитивна промяна, бизнес и личностно израстване, повишаване на ефективността, иновиране. 

Организираме отворени обучения под формата на работилници, майсторски класове и бизнес програми в областите: 

  • Лидерство и екипи  
  • Продажби и преговори  
  • Бизнес и лични финанси  
  • Проекти и процеси  
  • Иновации и промяна  
  • Маркетинг мениджмънт  
  • Стратегия и изпълнение  
  • alternative MBA и Business Essentials 

Предоставяме тренинг решения по поръчка в различните области на бизнес мениджмънта. Компанията е лидер в дизайна, организирането и предоставянето на разнообразни обучителни програми, решения и консултантски услуги за развитие на служителите. Екипът ни е доказано успешен да съдейства в решаването на конвенционални и неконвенционални, но винаги – предизвикателни бизнес задачи. 

Фасилитаторите на The Business Institute са практици с значим опит – мениджъри, предприемачи и експерти, сертифицирани в различни съвременни методологии и тренинг подходи. 

The facilitators of The Business Institute are practitioners with significant experience – managers, entrepreneurs and experts, certified in various modern methodologies and training approaches. 

Данни за компанията

Година на основаване: 2010
Брой служители: 8
Телефон: +359 882 924 710, +359 894 590 530
Eлектронна поща: office@thebusinessinstitute.eu
Адрес: Фредерик Жолио-Кюри 23А, София 1113

Споделете тази страница