Hamster Cleaning

Logo Color_1 (1)
Информация за компанията:

Hamster Cleaning е международна компания със седалище в гр.Генк, Белгия. Фирмата извършва професионални услуги по поддръжка на вентилационни системи с фокус върху хигиената. Горд член е на Европейската асоциация за вентилационна хигиена (EVHA). Позиционирана е като най-надежден доставчик на услуги за вентилационна хигиена на европейския пазар. 

Компанията работи чрез иновативен, съвместим с европейския стандарт EN 15780 процес на почистване, осигуряващ качествен въздух в чисти помещения, офиси, обществени и търговски сгради, лаборатории и здравни институции. 

Прилагайки собствения си метод за почистване 95G, състоящ се от 3 фази, базиран на инженеринг, гаранция и надеждност, компанията се стреми да постигне напълно чисти вентилационни системи. 

Първата фаза включва инженерен подход – Smart Inspection на въздуховодите, в съответствие с европейския стандарт EN 12097. 

Втората фаза (гаранция) включва подготовка за процеса на почистване, с индивидуални стратегии съгласно спецификата на сградата и вентилационната система с минимални смущения в работата на клиента, като същевременно гарантира най-високи резултати за чистота. 

Последната трета фаза демонстрира прозрачност (надеждност) чрез изчерпателен интелигентен отчет за състоянието на почистените въздуховоди, посредством собствен софтуер, в съответствие със стандарт ISO 9001. 

Разликата, която Hamster Cleaning се стреми да постигне срещу предизвикателствата на климата, е чрез фокусиране върху вентилационната хигиена да допринесе за намален въглероден отпечатък на сградите, за по-малко потребление на енергия, за безопасна и чиста работна и жизнена среда, за един по-добър свят – отвътре навън. 

Данни за компанията

Година на основаване: 2022
Телефон: 0885 94 18 50
Eлектронна поща: info@hamstercleaning.com
Адрес: бул. „България“ 88, София, България

Споделете тази страница