Биовет АД

Biovet-logo
Информация за компанията:

БИОВЕТ е високотехнологична производствена компания с над 60 години традиции, експертиза и опит в областта на биотехнологичната индустрия.

БИОВЕТ е част от Huvepharma, която е най-бързо развиващата се глобална компания за здравеопазване на животните с фокус върху разработването, производството и маркетинга на продукти за здравето на животните и хората и хранителни продукти.

Производствените мощности на БИОВЕТ са изградени на 3 площадки – в Пещера, Разград и Ботевград. Основният производствен процес е ферментация. БИОВЕТ разполага с над 10 000 m3 ферментационен капацитет, инсталации за химическо пречистване, съоръжения за смесване и крайна формулировка на продуктите. През 2023 година завърши изграждането на модерен завод за производство на ветеринарни ваксини, които ще разширят продуктовото портфолио на дружеството. Нашето продуктово портфолио включва над 100 продукта, които се продават в повече от 100 страни на 6 континента.

БИОВЕТ разполага със собствен център за изследване и развитие, в който работят над 100 висококвалифицирани специалисти в областта на биотехнологиите с дългогодишен опит и резултати във внедряването, мащабирането и усъвършенстването на биопроцеси и технологии.

Данни за компанията

Година на основаване: 1961
Брой служители: 2480
Ключови инвестиции от създаването си в България: 160 млн. евро за последните 3 години
Телефон: +359 350 6 56 19
Eлектронна поща: biovet@biovet.com
Адрес: ул. Петър Раков №39, 4550 Пещера, България

Споделете тази страница