18/01/2022

Среща с Министъра на иновациите и растежа, г-н Даниел Лорер

Съвместна инициатива между 15 индустриално-търговски камари, съвместно с IBA