09/05/2018

Ролята на Европейската Инвестиционна Банка за развитието на бизнеса

Съвместна бизнес закуска, посветена на Европейската Инвестиционна Банка и нейното представителство в България по темата