06/06/2018

Общо събрание съчетано с официален бизнес обяд за членовете на ББЛ