02/07/2020

Изпращане на посланика и ръководителя на AWEX

Сърдечно сбогуване с Н. Пр. Посланик Франсоа Бонтемп и ръководителя на AWEX Ан Дефурни