28/01/2021

България като нова топ nearshoring дестинация

Втора конференция организирана между 14 билатерални камари