Почетен член на Управителния съвет
Н.Пр. г-н Фредерик Мьорис
Посланик, Белгийско посолство

Откакто пристигнах в София със семейството си през август 2020 г., възможностите за нови преживявания и открития бяха много. Преди да бъда командирован в България, имах възможността да служа в различни африкански страни, в Карибите, в Ню Йорк и т.н., но никога в Балканския регион. Тук съм малко повече от година, и трябва да призная, че намирам България за недооценена дестинация: приятни хора, прекрасна природа, интересно историческо и културно наследство и т.н. В тази страна има повече, отколкото човек може да си представи отдалеч. Особено се радвам, че разбрах, че нашите двустранни отношения са много силни и динамични. Също така се радвам да видя колко важна роля играе „Белгийско-Българският Люксембургски“ Бизнес Клуб в тези двустранни отношения. ББЛ представлява важен и отличен инструмент, с който Посолството на Белгия в София има удоволствието да си партнира за няколко инициативи. Пожелавам на ББЛ Бизнес клуба много успехи в развиването на дейността си!