Член на Управителния Съвет
Г-н Херт Бернард
Управител, G&V Logistics

Герт Бернард започва да работи в България през 1998 г. През следващите години той продължава да развива услугите си за превоз на цветя между Холандия и България чрез своята белгийска компания.

През 2006 г. той взема твърдо решение да стабилизира допълнително бизнеса си в България. След няколко години на упорита работа и ценен опит, бизнесът му израства до пълноценно функционираща българска транспортна и логистична компания, работеща по европейските норми.

По-нататъшната цел на Герт Бернар е да развие още своя бизнес, стъпвайки смело в следващото десетилетие и запазвайки жизненоважния мост между Белгия и България.