Член на Управителния Съвет
Г-н Филип Шиеткат
Продуктов мениджър, Caroline Biss