Член на Управителния Съвет
Г-н Борис Кръстев
Генерален Мениджър, IPS България

Борис Кръстев е Генерален мениджър на IPS Bulgaria от самото й начало (2004 г.), същевременно е основател и Генерален мениджър на IPS Industrial Projects Services Romania Srl. от създаването си през 2011 г. И двете компании са част от международната Group-IPS със седалище в Белгия, която обединява мултинационален екип, специализиран в предоставянето на инженерни услуги, поръчки и управление на строителството за големи индустриални и търговски инвестиции.

Борис притежава магистърска степен по строителство от Университета по архитектура, строителство и геодезия в София, България. Кариерата му започва през 1999 г. като технически консултант, а по-късно и като технически директор на турско-българско акционерно дружество, където Борис инициира, развива и придобива значителен опит в областта на геосинтетиката и нейното приложение към големи инфраструктурни и екологични проекти на обществено и национално значение. Професионалният му опит с IPS добави успешни истории, свързани с управлението на индустриални инвестиции в България, Румъния, Турция, Унгария, Латвия, Саудитска Арабия, Тунис, Алжир и Мароко.