Cтанете член на ББЛ Бизнес Клуб

 1. ЗА ДА СТАНЕТЕ ЧЛЕН НА ББЛ БК, ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТЕ НА ПОНЕ ЕДИН ОТ СЛЕДНИТЕ КРИТЕРРИИ:
  • Българска фирма с поне две препоръки от белгийски компании, членове на Клуба
  • Компанията е с белгийска собственост
  • Дистрибутирате белгийски продукти в България
  • Белгийски произход на Висшия мениджмънт на компанията
  • Белгийски произход (за физически лица)
 2. Направете заявка до Борда на ББЛ, като посочите, че сте съгласни с правилника на ББЛ, който може да намерите тук.
 3. Попълнете формата за кандидастване, която може да свалите тук и я изпратете до contact@bbl.bg
 4. Получете препоръка от поне двама други члена на клуба.
 5. Ако кандидатът е юридическо лице, моля да ни предоставите:                                                                                                  5.1  Удостоверение за актуално състояние от Агенция по вписванията или друга институция, в която е
  регистрирана вашата фирма                                                                                                                                                            5.2  Протокол за решение на компетентния орган на Вашето дружество за участие в ББЛ                                              5.3  Пълномощно за лицето, което ще представлява дружеството пред ББЛ, ако е различно от законния
  представител на дружеството, посочен в удостоверението по точка 5.1 по-горе.
 6. Плащане на годишния членски внос на посчените по-долу сметки:

BBL Business Club
UBB AD
(BGN) IBAN: BG56UBBS88881000596293
(EUR) IBAN: BG11UBBS88881400596294
BIC/SWIFT: UBBSBG